Archive plan search

 • StAAG Archive im Kanton Aargau (Keine Angabe)
  • CH-000051-7 Staatsarchiv Aargau (Keine Angabe)
   • Archive der Rechtsvorgänger (1027-1876)
   • Helvetische Archive 1798-1803 (1798-1803)
   • Archive des Kantons Aargau (1803-2005)
   • Archive privater Herkunft (1800-)
    • Personen und Familien
     • Namen A
     • Namen B
     • Namen D
     • Namen E
     • Namen F
     • Namen G
     • Namen H
      • NL.A-0061 Häberle, Alfred (1916-) (1955-1967)
      • NL.A-0060 Haberstich, Johann (1824-1891) (1843-1846)
      • NL.A-0067 Hagenbuch, Hieronymus (1813-1878) (1829-1882)
      • NL.A-0068 Hagnauer, Georg Andreas (1783-1848) (1811-1895)
      • NL.A-0069 Hagnauer, Gottlieb (1796-1880) (1808-1864)
      • NL.A-0070 Halder, Nold (1899-1967) (1932-1967)
      • NL.A-0071 Haller, Paul (1882-1920) (1882-1920)
      • NL.A-0062 Hämmerli, Eduard (1828-1889) (1847)
      • NL.A-0063 Hämmerli-Marti, Sophie (1868-1942) (1907-1941)
      • NL.A-0064 Härri, Gottlieb (1845-1914) (1886-1914)
      • NL.A-0065 Hässig, Hans (1860-1936) (1880-1884)
      • NL.A-0073 Hauri, Arnold (1871-1944) (1797-1844)
      • NL.A-0075 Henckell, Karl (1864-1929) (1885-1966)
      • NL.A-0077 Herzog, Hans (1858-1929) (1884-1907)
      • NL.A-0079 Herzog, Johannes (von Effingen) (1773-1840) (1800-1840)
      • NL.A-0080 Hesse, Hermann (1861-1948) (1883-1892)
      • NL.A-0081 Heuberger, Samuel (1854-1929) (1905-1927)
      • NL.A-0271 Hochuli, René (1936-1989) (1977-1989)
      • NL.A-0083 Huber, Johann Jakob (1823-1899) (1757-1897)
      • NL.A-0208 Huguenin, David-Guillaume (1765-1841) (1815-1834)
      • NL.A-0084 Hünerwadel, Gottlieb (1744-1820) (1764-1817)
      • AG 54 Hunziker, Jakob (1827-1901) (1781-1901 (ca.))
      • NL.A-0089 Hunziker, Rudolf (1848-1930) (1808-1869)
      • NL.A-0085 Hürbin, Josef Victor (1831-1915) (1857-1858)
      • NL.A-0086 Hürner, Gabriel (1709-1750) (1736-1738)
     • Namen K
     • Namen L
     • Namen M
     • Namen N
     • Namen P
     • Namen R
     • Namen S
     • Namen T
     • Namen U
     • Namen V
     • Namen W
     • Namen Z
    • Vereinigungen
    • Stiftungen
    • Firmen
    • Verschiedene
   • Sammlungen
   • Gemeinden
   • Kirchliche Körperschaften
  • Bestände anderer Archive (Keine Angabe)


Home|Login|de en fr it
Online queries in archival fonds